Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Παραλαβή και εκπαίδευση του προσωπικού μας στο νέο τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα.
Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο