Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Παρόλο που τα ψηλά κτίρια πάνω από καθορισμένο ύψος , εμβαδό και χρήσης είθισται κατόπιν συστάσεων μας να διαθέτουν αυτονομία πυρόσβεσης αλλά και εξασφάλιση μέσων διαφυγής η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με τη βοήθεια του Κράτους ετοιμάζεται και εκσυγχρονίζεται στην βάση των νέων δεδομένων και προκλήσεων που διαμορφώνονται στον τόπο μας με συνεχή αναβάθμιση , εξοικείωση του προσωπικού μας και εκπαίδευση. Ξεκαθαρίζεται ότι η εφαρμογή και η τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων εξασφαλίζει την άμεση διαφύγη των ενοίκων , την άμεση πυρανίχνευση και εντοπισμό της πυρκαγιάς και την άμεση κατάσβεση με αυτόνομα αυτόματα ή μηχανικά μέσα. Τα τηλεσκοπικά βραχιονοφόρα οχήματα χρησιμοποιούνται στις πλείστες των περιπτώσεων κυρίως για σκοπούς διάσωσης και σε κάποιες περιπτώσεις κατόπιν αξιολόγησης για κατάσβεση.
Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό βίντεο