Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τελευταίο διήμερο της επανεκπαίδευσης των ομάδων ορεινών διασώσεων της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην Επαρχία Πάφου υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας. Ευχαριστούμε το Σύνδεσμο Αστυνομίας για τη δωρεά παραχώρηση κατοικιών για τις διανυκτερεύσεις των μέλων μας.