Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

  · Διεύθυνση:

   Ακαδημίας 12

   2330 Λακατάμια

   Τμήμα Πυροπροστασίας, 1ος όροφος

   Τ.Θ. 12206 – 2342 Λευκωσία

   Αρ. φαξ: 22-321529

   Ηλεκτρ. Δ/νση: fireprevention@fs.gov.cy