Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

   Η Ε.Μ.Α.Κ. είναι η κατ' εξοχήν η μοναδική επαγγελματική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια αποστολή της την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε συμβάντα, όπως Σεισμοί, Θεομηνίες, Πλημμύρες, την Έρευνα και εντοπισμό για Διάσωση ζωής τόσο στην Ξηρά όσο και στη Θάλασσα, ή άλλα σοβαρά και καταστροφικά επεισόδια μεγάλης κλίμακας όπου απειλείται ζωή ή /και περιουσία, ή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και του Δασικού πλούτου, την αντιμετώπιση μεγάλων Αγροτικών και Αστικών/Βιομηχανικών πυρκαγιών, αλλά και ως η Μονάδα που θα αποστείλει βοήθεια σε προσωπικό και εξάρτυση, τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

   Για τους πιο πάνω ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την αποστολή της, απαραίτητα θα πρέπει να έχει επαγγελματική εκπαιδευτική οργάνωση και η άμεση ετοιμότητα ανταπόκρισης όλων των ειδικοτήτων που διαθέτει, σε βαθμό που η προσφορά της να αγγίζει τον μέγιστο βαθμό δυνατότητας.

Δημιουργία και ιστορική αναδρομή για τη λειτουργία της Ε.Μ.Α.Κ
   Η Ε.Μ.Α.Κ. δημιουργήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αρ. 50.563, ημερομηνίας 29/10/1999 για τη δημιουργία μονάδων διάσωσης στην Κύπρο, με την έγκριση 50 νέων θέσεων αποκλειστικά για την ίδρυση και λειτουργία της Ε.Μ.Α.Κ. και τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από την 01/04/2002 και εδρεύει στην Κοφίνου.

   Η αρχική σύνθεση της Μονάδας αποτελείτο από 50 μέλη, εκ των οποίων ένας ήταν ο Διοικητής με τον βαθμό του Ανωτ.Υπ/μου, 3 Υπ/μοι, 6 Λοχίες και 40 Πυροσβέστες.

Ποιά είναι η σημερινή δομή της Ε.Μ.Α.Κ.
    Διοικητής:Πυραγός 1
    Αξιωματικός Υπηρεσίας: Υποπυραγός3
    Υπεύθυνος Εναλλαγής:Πυρονόμος4
    Βοηθός Υπεύθυνος Εναλλαγής:Πυρονόμος4


    Υπάρχουν 3 εναλλαγές με 11 πυροσβέστες και 1 ενναλαγή 10 πυροσβέστες (Συμπεριλαμβάνονται και 5 δόκιμοι πυροσβέστες)
    Υπάρχουν δηλαδή, μαζί με τον Διοικητή, 39 άτομα προσωπικό και 5 δόκιμοι, σύνολο 44 άτομα

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


   Η Ε.Μ.Α.Κ. έχει προκαθορισμένο τομέα ευθύνης (540 τετραγωνικά χλμ. με περίμετρο περίπου117χλμ.).

  (1) Κύρια αποστολή της Ε.Μ.Α.Κ. είναι η Αντιμετώπιση Καταστροφών από Σεισμούς , Θεομηνίες ή άλλα σοβαρά και καταστροφικά συμβάντα, σε Παγκύπρια κλίμακα.

(2) Αναλυτικότερα έχει την ευθύνη για:-
(α) Έρευνα και διάσωση ατόμων που είναι παγιδευμένα σε κτήρια που κατέρρευσαν από σεισμό ή άλλη αιτία.
(β)Κατάσβεση πυρκαγιών που απειλούν ζωή και περιουσία.
(γ)Έρευνα, εντοπισμό και διάσωση /ανάκτηση προσώπων ή αντικειμένων που βρίσκονται κάτω από το νερό (Θάλασσα ή φράγματα.)
(δ)Ανεύρεση και διάσωση προσώπων που βρίσκονται παγιδευμένα σε ορεινές περιοχές πηγάδια και άλλους ανοικτούς ή κλειστούς χώρους.
(ε)Διάσωση προσώπων από ορμητικά νερά και πλημμύρες.
(στ)Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της ανατίθενται από τον Αρχιπύραρχο και που αφορούν κλήσεις βοηθείας σε όλους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
   Ειδικότητες

   Η Μονάδα για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πιο πάνω απαιτήσεις, διαθέτει τις πιο κάτω ειδικότητες:-

   1) Διασώσεις παγιδευμένων απο κτήρια που κατέρρευσαν
   2) Ειδικές διασώσεις απο ορεινές περιοχές και ψηλά κτίρια
   3) Ομάδα Αυτοδυτών
   4) Ομάδα χειριστών σκύλλων έρευνας και διάσωσης απο ερείπια και ανοικτό έδαφος ομάδα (Κ9)
   5) Αερομεταφερόμενη ομάδα έρευνας και διασωσής
   6) Ομάδα διάσωσης απο ορμητικά νερά και πλημμύρες (Swift Water)

   Οι πιο πάνω ειδικότητες διέπονται, επιχειρούν και εκπαιδεύονται αυστηρά βάση διαδικασιών (Σημ. Πυρ. αρ. 52) που έχουν θεσπιστεί πάνω σε επαγγελματικά πλαίσια και έχουν εγκριθεί από την Διεύθυνση της Π.Υ. με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια πρώτα για τον Διασώστη και ακολούθως για το θύμα.