Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρχηγείο

22-802424

22-321885

cyprusfireservice@fs.gov.cy

Γραφείο Αρχιπύραρχου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

22-802401

22-321885

cyprusfireservice@fs.gov.cy

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

22-802415

22-802465

pressoffice@fs.gov.cy
Γραφείο Οικήσεως
22-802495

Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

22-802416


nmardas@fs.gov.cy

Πυροπροστασία ('Αδειες οικοδομών, τελικές εγκρίσεις, συμβουλες )

22-802409

22-321529

fireprevention@fs.gov.cy
Γραφείο Προσλήψεων, Μελετών και Εκπαιδεύσεων
22-802475
22-802464
recruitment@fs.gov.cy

Αποθήκη

22-802494

22-802469

firestoresdepartment@fs.gov.cy

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων

22-802436

22-802463

fireprocurement@fs.gov.cy

Αρχείο και Γραφείο Προσωπικού

22-802446

22-802464

cyprusfireservice@fs.gov.cy
Λογιστήριο
22-802430
22-802467
Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών
22-606968
fireacademy@fs.gov.cy

Λευκωσίαnicfs@fs.gov.cy

Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου

22-802288

22-802825

Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου

22-802188

22-344316

Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως Λοχία Σπύρου Τταντή

22-802150

22-305180

Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας

22-607979

22-802453
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Νήσου
22-570533
Πυροσβεστικός Σταθμος Υπαίθρου Παλαιχωρίου
22-642451
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Περιστερώνας
22-822410
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Ευρύχου
22-932105

Λεμεσόςlimcfs@fs.gov.cy

Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου

25-805400

25-305677

Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου

25-805444

25-306028
Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβολικού
25-805454
25-305751
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Μονιάτη
25-432350
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Αγρού
25-521909
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Εφταγώνιας
25-623016
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πάχνας
25-942330
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πελενδρίου
25-550002

Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Κυβίδων
25-221691

Λάρνακαlarcfs@fs.gov.cy

Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου

24-804280

24-304166

Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου

24-804260

24-304608

Αεροδρόμιο Λάρνακας

24-804770

24-804786
Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού
24-804980
24-804984
vascfs@fs.gov.cy
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Αθηένου
24-523330

Πάφοςpafcfs@fs.gov.cy

Πάφος

26-806272

26-806299

Αεροδρόμιο Πάφου

26-806480

26-306545

Πόλη Χρυσοχούς

26-806230

26-321184
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας
26-343542
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Κελοκεδάρων
26-806378
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Κάτω Πύργου
26-522027
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπίου
26-632955

ΑμμόχωστοςΠυροσβεστικός Σταθμός Λοχία Αδάμου Αδάμου
23-803232
23-827151
ammcfs@fs.gov.cy

Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Ξυλοφάγου

24-725093Ε.Μ.Α.Κ.
24-804366

24-322288

emakcfs@fs.gov.cy
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Λευκάρων

24-342234