Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Ανακοίνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Λόγω των συνεχόμενων ψηλών θερμοκρασιών και συνθηκών παρατεταμένου καύσωνα των τελευταίων ημερών η Πυροσβεστική Υπηρεσία συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τις προσεχείς μέρες ,ο κίνδυνος έναρξης και γρήγορης επέκτασης ενδεχόμενης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος, τόσο σε δασικές περιοχές όσο και σε περιοχές Υπαίθρου ως επίσης και σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους εντός αστικών περιοχών.Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις δυνάμεις καταστολής και την Αστυνομία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και εγρήγορση με φυσική παρουσία σε όλα τα επίπεδα υποστηριζόμενες και με τεχνολογία παρακολούθησης περιοχών.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης