Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Στην Λεμεσό λειτουργούν τρεις Πυροσβεστικοί Σταθμοί εντός της πόλης και τέσσερις Σταθμοί Υπαίθρου οι οποίοι επανδρώνονται με 118 μόνιμους πυροσβέστες και 40 έκτακτους Πυροσβέστες ως εξής
Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄αρ. 84 ΤΚ 3021.
Ο Σταθμός αυτός είναι ο κεντρικός Σταθμός της πόλης και καλύπτει κυρίως το κέντρο της πόλης ενώ ταυτόχρονα βοηθά και τους Σταθμούς Υπαίθρου σε Αγροτικές Πυρκαγιές στις ορεινές περιοχές.
Στο Σταθμό αυτό βρίσκεται το Τμήμα Πυροπροστασίας, Γραφείο Υδροστομίων ως επίσης και η διοίκηση των Σταθμών Λεμεσού.

Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου

Διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή Αρ. 138 ΤΚ. 3101
Ο Σταθμός αυτός παρέχει πυροσβεστική κάλυψη στην Τουριστική περιοχή Λεμεσού, Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου, εγκαταστάσεις ΑΗΚ και άλλες μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου

Διεύθυνση:οδός Πανταινόν Αρ. 4 Τ.Κ. 3056
Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται μέσα στην βιομηχανική περιοχή Ύψωνα και παρέχει πυροσβεστική κάλυψη τόσο της βιομηχανικής περιοχής όσο και της γύρω περιοχής ως επίσης και του
Ν. Λιμανιού Λ/σού.
Σταθμοί Υπαίθρου Λεμεσού

Σταθμός Υπαίθρου Αγρού


Ο Σταθμός βρίσκεται στην Λεωφ. Αναπτύξεως Αρ35 ΤΚ 4860 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και έκτακτοι πυροσβέστες. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλη αγροτική περιοχή κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δασώδης περιοχές.
Τηλ:
 25521909
Σταθμός Υπαίθρου Μονιάτης

Ο Σταθμός βρίσκεται στο Μονιάτη και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και έκτακτοι Πυροσβέστες. Ο Σταθμός καλύπτει δασώδης περιοχές, Ξενοδοχειακές μονάδες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Τηλ:
 25432350
Σταθμός Υπαίθρου Πάχνας
Ο Σταθμός βρίσκεται στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή Αρ.12 ΤΚ. 4700 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και έκτακτοι πυροσβέστες. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλες αγροτικές περιοχές κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οινοποιεία.
Τηλ
: 25942330
Σταθμός Υπαίθρου Εφταγώνιας

Ο Σταθμός βρίσκεται στην οδό Αγ. Γεωργίου Αρ.3 ΤΚ. 4506 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και έκτακτοι πυροσβέστες. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλες ορεινές και δασώδης περιοχές.
Τηλ
: 25623016
Σταθμός Υπαίθρου Πελενδριού
Ο Σταθμός βρίσκεται στην οδό Νίκου Καρασαμάνη Αρ.81 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και έκτακτοι πυροσβέστες. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλες ορεινές και δασώδης περιοχές.
Τηλ
: 25550002