Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Ιστορική Αναδρομή

Η πρώτη οργανωμένη μορφή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1920 από τα Δημαρχεία των πόλεων Λευκωσίας και Λεμεσού πάνω σε μία πρωτόγονη για τα σημερινά δεδομένα βάση. Την επάνδρωση των οχηματων για σκοπούς πυρόσβεσης και όχι μόνο αναλάμβαναν εθελοντές και υπαλληλοι των Δήμων. Παράλληλα στην Λευκωσία δημιουργήθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα της Αστυνομίας στα πρότυπα άλλων αποικιών με Αστυνομικούς που κατά καιρούς και ανάλογα με τις περιστάσεις οργανώνονταν σε ομάδες πυρόσβεσης.
Το 1935 με την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας δημιουργήθηκε πάνω σε πιο σταθερή βάση και με την εισαγωγή νέων οχημάτων το "POLICE FIRE BRIGADE" με μόνιμα εκπαιδευμένους ειδικούς Αστυνομικούς και με Πυροσβεστικό Σταθμό εκεί που βρίσκεται μέχρι σήμερα ο σταθμός της Πύλης Πάφου.
Με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και με τη δημιουργία από τους Άγγλους της Υπηρεσίας Αεράμυνας για σκοπούς προστασίας από τους βομβαρδισμούς, συγκροτήθηκαν σ' όλες τις πόλεις ομάδες πυρόσβεσης και στη συνέχεια μετά τη λήξη του ιδρύθηκαν Πυροσβεστικοί Σταθμοί στις πόλεις Λεμεσού και Αμμοχώστου. Η επάνδρωση των Σταθμών αποτελείτο από μόνιμους Αστυνομικούς και από "Υπόχρεους" στο πρότυπο των σημερινών εκτάκτων Πυροσβεστών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη σημερινή της μορφή άρχισε να λειτουργεί στα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέσα από τις ανάγκες των Άγγλων λόγω του Απελευθερωτικού Αγώνα και των εξελίξεων στην περιοχή του Σουέζ. Πήρε σάρκα και οστά με τη λειτουργία νέων Πυροσβεστικών Σταθμών σ' όλες τις πόλεις με μόνιμο πλέον προσωπικό και με την νομοθετική ρύθμιση που ισχύει μέχρι σήμερα σαν "Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου" μέσα από την οργανωτική δομή της Αστυνομίας

.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης