Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στον εγχώριο τύπο και στην Ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τα προσόντα / κριτήρια για πρόσληψη, τους όρους υπηρεσίας, την εξεταστέα ύλη και γενικά για όλες τις πληροφορίες και διαδικασίες που αφορούν τις Προσλήψεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fs.gov.cy, στο σύνδεσμο ΄΄Προσλήψεις΄΄, αλλά και στο Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22802475, 22802476 και 22802437.


ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.pdf

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.pdf

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.pdf


Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών