Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Firemen in action
firemen in action 3
firemen in action 4
firemen 2Δημοσιεύσεις του Εκπ. Τύπου της Π.Υ. στο λογαριασμό του στο Twitter


  • - Άντληση νερών από υπόγεια οικιών

  • - Επεισόδια ανταπόκρισης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας