Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Στον κατάλογο επιτυχόντων που δημοσιεύεται, αναφέρονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι για πρόσληψη, με στοιχείο αναφοράς τον αριθμό υποψηφίου.

Οι επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης θα είναι οι δοκιμασίες Αθλητικών Γυμναστικών Αγωνισμάτων και οι δοκιμασίες Κλειστοφοβίας και Υψοφοβίας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πάνω δοκιμασιών θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών, στα τηλέφωνα 22802475 / 2476 / 2437.

16.11.23-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΟΚ. 5510-222.pdf

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης