Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Βιογραφικό σημείωμα Επαρχιακού Υπεύθυνου Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού, Πύραρχου Χριστόφορου Στυλιανού


Ο κ. Χριστόφορος Στυλιανού εντάχθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τον Δεκέμβριο του 1990. Υπηρέτησε στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού, στην Ε.Μ.Α.Κ. και στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, υπηρέτησε ως Αξιωματικός Υπηρεσίας, Βοηθός Επαρχιακός Υπεύθυνος και Επαρχιακός Υπεύθυνος Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού, Υπεύθυνος Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνος βάρδιας και Αξιωματικός Υπηρεσίας στην Ε.Μ.Α.Κ. Από το 2021 μέχρι πρότινος, εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιπρόσθετα, εκτελούσε και καθήκοντα Διευθυντή Υποστήριξης από τις 20.06.2023.

Είναι κάτοχος πτυχίου «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτλου «Master in Business Administration». Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδος.

Συμμετείχε δύο φορές (Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο) στις αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας για κατάσβεση πυρκαγιών στην Ελλάδα, ενώ τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την προσφορά του.

Εδώ και δώδεκα χρόνια είναι Υπεύθυνος έργων σε αρκετά Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, όπως το «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ», το «ΗΡΩΝ», «ΠΥΡΟΣΥΝ», «ΠΥΡΑΣΦ» καθώς και ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το «RESPOND A».

Έχει παρακολουθήσει αρκετές εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα «Disaster Management» στη Σιγκαπούρη, «Foam School» στη Γαλλία, «Fire Behaviour», «Command and Control», «Hazmat material», «Search and Rescue» στη Σουηδία, «Leadership and Command for Supervisory Managers» από το IFE, «Σύστημα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών και Ειδικών Διασώσεων» από την Πυροσβεστική Ακαδημία Ελλάδος, ταχύρρυθμο σχολείο στελεχών Ε.Μ.Α.Κ. στη «Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών», κ.α.