Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Η Πυροσβεστική υπηρεσία, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις, για πλήρωση κενών θέσεων Πυροσβεστών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Δημόσια Ασφάλεια και Άμυνα».

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (e Banking)
(β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού
(γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβούΠερισσότερες πληροφορίες για τις κενές θέσεις

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης