Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Συμμετοχή στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμμετέχει επιτυχώς στο ΣΑΑ με το έργο "Energy Upgrade of Fire Service Properties" που προβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση 17 Πυροσβεστικών Σταθμών, Αστικών και Υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγείου Π.Υ., με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια, ενσωμάτωση ενεργειακών φωτοβολταϊκών συστημάτων/ χώρων στάθμευσης οχημάτων στο Αρχηγείο Π.Υ. και τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου L.E.D.

Χρονικός Ορίζοντας Υλοποίησης Έργου: Q2-2023 → Q4-2025

Το έργο εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Υπηρεσίας, μετά από επιτυχή πρόταση της με στόχο τη μετατροπή της σε ένα πράσινο, βιώσιμο και έξυπνο δημόσιο οργανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει με ευέλικτο τρόπο, τις ιδιαίτερα δύσκολες και περίπλοκες παρούσες και μελλοντικές ενεργειακές συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις.

Η εγκατάσταση των ενεργειακών συστημάτων καθιστά το έργο πρωτοποριακό, καθότι θα συνδράμει σημαντικά στον "εξηλεκτρισμό" των συστημάτων ενέργειας και της απεξάρτησής τους από ορυκτά καύσιμα βάση των στόχων και οροσήμων που θέτει το Κράτος και η Ε.Ε. γενικότερα, για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, της απανθρακοποίησης, την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και τον άμεσο περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται ότι τα ενεργειακά συστήματα θα επιφέρουν μείωση περίπου κατά +70% στους λογαριασμούς ενέργειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.
***************************************
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου – “FOSS Research Centre for Sustainable Energy”