Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Το Λογιστήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει σαν έδρα του το Αρχηγείο Πυροσβεστικής.
Επιλαμβάνεται θέματα όπως η προετοιμασία, τήρηση και υλοποίηση του Προϋπολογισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, χειρίζεται θέματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (προσαυξήσεις, αφυπηρετήσεις, άδειες, κτλ.), προσαυξήσεις Κρατικών Υπαλλήλων και τη μηνιαία συμφιλίωση των αποδοχών τους. Ακόμα, διενεργεί πληρωμές που αφορούν, μεταξύ άλλων, επιδόματα κατ’ αποκοπή, φιλοξενίας, τηλεφώνου, επιδόματα Βάρδιας, Κυριακής και Αργίας, Ενοικίων, κ.λ.π.
Σε τριμηνιαία βάση γίνονται οι Πληρωμές Έκτακτων Πυροσβεστών και οι ασφαλιστέες αποδοχές τους, ενώ σε εξαμηνιαία βάση ενημερώνεται το Γενικό Λογιστήριο για τα υπόλοιπα των Λογαριασμών Καταθέσεων και Προκαταβολών του Τμήματος