Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Πολυεθνική  άσκηση ΝΕΜΕΣΙΣ σήμερα η οποία βασίζεται πρωτίστως στο υψηλότατο επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και στην αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας στη θάλασσα. Παρών και φέτος η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με συμμετοχή της ΕΜΑΚ.