Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών έχει ως αποστολή, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δοκίμων, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της πυροσβεστικής επιστήμης και την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση τους, που σκοπό έχει να δώσει μέσα από πραγματικές, ρεαλιστικές συνθήκες την ευκαιρία στους δόκιμους, να έρθουν σε επαφή τόσο με τον πυροσβεστικό εξοπλισμό που διαθέτει η Υπηρεσία, όσο και με την εξοικείωση τους στην αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων.

Η Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, μπορείτε να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα: www.police.gov.cyΠρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών