Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Στην επαρχία Λεμεσού λειτουργούν τρεις Πυροσβεστικοί Σταθμοί εντός της πόλης και τέσσερις Σταθμοί Υπαίθρου, οι οποίοι επανδρώνονται με μόνιμους και εφεδρικούς πυροσβέστες, ως επίσης και με Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό.

Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄αρ. 84 ΤΚ 3021.
Ο Σταθμός αυτός είναι ο κεντρικός Σταθμός της πόλης και καλύπτει κυρίως το κέντρο της πόλης ενώ ταυτόχρονα βοηθά και τους Σταθμούς Υπαίθρου σε Αγροτικές Πυρκαγιές στις ορεινές περιοχές.
Στον Σταθμό αυτό βρίσκεται το Τμήμα Πυροπροστασίας, Γραφείο Υδροστομίων, ως επίσης και η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού.

Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου

Διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή Αρ. 138 ΤΚ. 3101
Ο Σταθμός αυτός παρέχει πυροσβεστική κάλυψη στην Τουριστική περιοχή Λεμεσού, Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου, εγκαταστάσεις ΑΗΚ και άλλες μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου

Διεύθυνση:οδός Πανταινόν Αρ. 4 Τ.Κ. 3056
Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται μέσα στη βιομηχανική περιοχή Ύψωνα και παρέχει πυροσβεστική κάλυψη τόσο της βιομηχανικής περιοχής, όσο και της γύρω περιοχής, ως επίσης και του
Νέου Λιμανιού Λ/σού.

Σταθμοί Υπαίθρου Λεμεσού

Σταθμός Υπαίθρου Αγρού


Ο Σταθμός βρίσκεται στην Λεωφ. Αναπτύξεως Αρ35 ΤΚ 4860 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και εφεδρικοί πυροσβέστες, ως επίσης και Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλη αγροτική περιοχή, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δασώδεις περιοχές.
Τηλ:
 25521909
Σταθμός Υπαίθρου Μονιάτης

Ο Σταθμός βρίσκεται στο Μονιάτη και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι και εφεδρικοί Πυροσβέστες, ως επίσης και Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό. Ο Σταθμός καλύπτει δασώδεις περιοχές, Ξενοδοχειακές μονάδες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Τηλ:
 25432350

Σταθμός Υπαίθρου Πάχνας
Ο Σταθμός βρίσκεται στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή Αρ.12 ΤΚ. 4700 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι, έκτακτοι πυροσβέστες, ως επίσης και Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλες αγροτικές περιοχές, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οινοποιεία.
Τηλ
: 25942330

Σταθμός Υπαίθρου Εφταγώνιας

Ο Σταθμός βρίσκεται στην οδό Αγ. Γεωργίου Αρ.3 ΤΚ. 4506 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι, εφεδρικοί πυροσβέστες, ως επίσης και Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλες ορεινές και δασώδεις περιοχές.
Τηλ
: 25623016

Σταθμός Υπαίθρου Πελενδριού
Ο Σταθμός βρίσκεται στην οδό Νίκου Καρασαμάνη Αρ.81 και σε αυτόν υπηρετούν μόνιμοι, εφεδρικοί πυροσβέστες, ως επίσης και Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό. Ο Σταθμός καλύπτει μεγάλες ορεινές και δασώδεις περιοχές.
Τηλ
: 25550002