Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις, για πλήρωση θέσεων Εθελοντών Πυροσβεστών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο στους Κεντρικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς κάθε Επαρχίας σε έντυπη μορφή.

Μαζί με την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να υποβάλλονται τα πιο κάτω πιστοποιητικά:
  (1) Δελτίο Ταυτότητας (αντίγραφο)
  (2) Απολυτήριο Λυκείου (αντίγραφο)
  (3) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136Α, μόνο για Άρρενες υποψήφιους)
  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 03/04/2023 μέχρι και την Δευτέρα 24/04/2023. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται.

  Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 31/03/2023, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας www.fs.gov.cy ή στο Γραφείο Προσλήψεων και μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα τηλέφωνα 22802475 και 22802476.


  Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα κριτήρια, παρακαλώ πατήστε εδώ

  Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών
  31 Μαρτίου, 2023

  Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης