Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η Επαρχία Λευκωσίας καλύπτεται με τέσσερεις πυροσβεστικούς Σταθμούς πόλεως και τέσσερεις Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου. Οι σταθμοί πόλεως επανδρώνονται ολόκληρο το 24’ωρο και ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιανδήποτε κλήση για βοήθεια.
Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου
Διεύθυνση: Ρηγαίνης 81-83, Λευκωσία (δίπλα από την αστυνομία Πύλης Πάφου)
Είναι ο πρώτος Πυροσβεστικός σταθμός που λειτούργησε στην Λευκωσία. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1951. Ο σταθμός καλύπτει κυρίως την εντός των τειχών περιοχή της ελεύθερης Λευκωσίας γι αυτό και διαθέτει ειδικά κατασκευασμένα οχήματα μικρότερου μεγέθους από αυτά άλλων σταθμών. Η περιοχή που καλύπτει ο σταθμός περιλαμβάνει μία μεγάλη έκταση της νεκρής ζώνης η οποία περιλαμβάνει τόσο πεδινή όσον και ημιορεινή περιοχή, μεγάλες βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές καθώς και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας της ΑΗΚ , ΑΤΗΚ και της Κρατικής μηχανής.Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου


Διεύθυνση: Λεωφόρος Καντάρας 77, Καιμακλί.
Ο σταθμός λειτούργησε το 1973. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και η Σχολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο σταθμός, με την βοήθεια των άλλων σταθμών της Λευκωσίας, καλύπτει μιαν αρκετά δύσκολη περιοχή με νεκρή ζώνη, βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές, κρατικές αποθήκες, σιλό σιτηρών και αποθηκών λιπασμάτων.Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως Λοχία Σπύρου Τταντή
Διεύθυνση: Τροοδιτίσσης 1, Στρόβολος (Λεωφόρο Αθαλάσσης)
Ο σταθμός είναι ο μεγαλύτερος στην Λευκωσία και λειτούργησε το 1980. Στην δύναμη του σταθμού περιλαμβάνονται και οι πυροσβέστες που εργάζονται στο Τμήμα πυροπροστασίας, στους σταθμούς υπαίθρου, στο γραφείο υδροστομίων και την διοίκηση των σταθμών Λευκωσίας. Ο σταθμός καλύπτει την μεγαλύτερη περιοχή της Λευκωσίας, πολλές και μεγάλες βιομηχανικές περιοχές υψηλού κινδύνου, εγκαταστάσεις της ΑΗΚ, της ΑΤΗΚ, ελικοδρόμια και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και μεγάλες εκτάσεις κρατικού και ιδιωτικού δάσους.Πυροσβεστικός Σταθμός ΛακατάμιαςΔιεύθυνση: Οδός Ακαδημίας Αρ.12 , Λακατάμια
Ο σταθμός λειτούργησε το 2010 και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σταθμοί Υπαίθρου Λευκωσίας
Οι σταθμοί υπαίθρου επανδρώνονται με ένα μόνιμο πυροσβέστη κατά την διάρκεια της ημέρας με ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής του σταθμού. Ο πυροσβέστης αυτός τελεί σε αναμονή καθ’όλο το 24ώρο και βοηθείται από έκτακτους πυροσβέστες οι οποίοι κινητοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες για παροχή βοήθειας προς το κοινό. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι σταθμοί υπαίθρου επανδρώνονται καθημερινά συμπεριλαμβανομένων εορτών και Σαββατοκύριακων με μόνιμο προσωπικό και εποχιακούς εργάτες πυρόσβεσης.


Πυροσβεστικός Σταθμός Νήσου

Διεύθυνση: Οδός Τριών Παίδων Αρ.15 Νήσου
Τηλέφωνο :22-570533
Ο σταθμός βρίσκεται στην οδό Τριών Παίδων Αρ.15 στην Νήσου. Ο σταθμός καλύπτει μία μεγάλη αγροτική περιοχή, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και δασώδης περιοχές.
Πυροσβεστικός Σταθμός Ευρύχου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου αρ.12 Ευρύχου
Τηλέφωνο :22932105
Ο σταθμός βρίσκεται στην λεωφόρο Μάρκου Δράκου αρ.12 στην Ευρύχου. Ο σταθμός καλύπτει μία μεγάλη ορεινή και δασώδη περιοχή αλλά και μία μεγάλη πεδινή περιοχή που συνορεύει με την νεκρή ζώνη.
Πυροσβεστικός Σταθμός Περιστερώνας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή αρ.37 Περιστερώνα
Τηλέφωνο :22822410
Ο σταθμός βρίσκεται στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή αρ.37 στην Περιστερώνα. Ο σταθμός καλύπτει μεγάλη αγροτική περιοχή κατά μήκος της νεκρής ζώνης και μεγάλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Πυροσβεστικός Σταθμός Παλαιχωρίου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη αρ.79 Παλαιχώρι
Τηλέφωνο :22642623 - 22642451
Ο σταθμός βρίσκεται στην λεωφόρο Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη αρ.79. Ο σταθμός καλύπτει κυρίως μία ορεινή και δασώδη περιοχή.Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου