Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Σε περίπτωση προκήρυξης κενών θέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στον εγχώριο τύπο και στην Ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 έως 2021, μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στην θεματική ενότητα «Δημόσια Ασφάλεια και Άμυνα».

Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτηση τους θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:


    (α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (e Banking)

    (β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

    (γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού


Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο (link) https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τα προσόντα / κριτήρια για πρόσληψη, τους όρους υπηρεσίας, την εξεταστέα ύλη και γενικά για όλες τις πληροφορίες και διαδικασίες που αφορούν τις Προσλήψεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22802475, 22802476 και 22802437.Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έγιναν στις 20/05/2023 (Αρ. Προκήρυξης 5510/222).
Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών
Κενές θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (Προκήρυξη με Αρ. 5510/222)
Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα
Προσόντα για εγγραφή ή διορισμό στην Πυροσβεστική
Πλήρωση θέσεων Εθελοντών Πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Εξετεστέα ύλη γραπτής εξέτασης Πυροσβεστικής - 5510_222